TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

Termeni și condiții – Termeni și condiții generale

1) ScopePrin plas
area unei comenzi, următorii termeni și condiții ale companiei ro-LINGUA sunt considerate a fi recunoscute de către client. Clienții sunt atât persoane juridice, cât și persoane fizice.

2) Plasarea comenzilorO com
andă este considerată a fi fost plasată dacă comanda a fost confirmată în scris de RO-LINGUA sau de către client. În interesul unei cooperări rapide și necomplicate, clientul poate plasa comanda prin e-mail (electronic), prin telefon, fax, personal sau prin scrisoare.

3) Executarea de către
terțiRO-LINGUA cooperează parțial cu traducători și interpreți independenți pentru a efectua cele mai bune comenzi primite. RO-LINGUA este responsabilă pentru alegerea terților contractați. Relația de afaceri este între RO-LINGUA și client. Contactul dintre client și traducătorul comandat necesită consimțământul expres al RO-LINGUA.4) Oferte

și prețuriToate of
ertele și prețurile pot fi modificate. Prețurile sunt în euro, cu excepția cazului în care o altă monedă a fost convenit în mod expres. Prețurile cotate în oferte sunt nete, plus taxa pe valoarea adăugată legală aplicabilă. Prețurile finale sunt plătibile în termen de 14 zile de la primirea facturii, fără deduceri sau reduceri, cu excepția cazului în care alte condiții de plată au fost convenite în mod expres și specificate în confirmarea comenzii. Orice costuri suplimentare sau costuri suplimentare pot fi, de asemenea, discutate în avans cu clientul și menționate în confirmarea comenzii.

În cazul în care nu s-au convenit prețuri, se aplică tarifele legii privind compensația judiciară și compensația (JVEG), astfel a fost modificată.

a) Duplicate: Costul dublurilor de traduceri certificate este de 20% din copia inițială, dar cel puțin 20,00 €, plus TVA și expediere.5) RemunerareA M

uncii de t
raducere și a misiunilor de interpretare sunt servicii. Remunerația este datorată în termen de 14 zile de la primirea facturii. În cazul unei munci extinse, RO-LINGUA poate solicita plata în cont de la client. În mod similar, livrarea finală a traducerii poate fi făcută în funcție de plata anterioară a sumei facturii (serviciu tren-tren).6) O

rdine urgent
e Pentru executarea comenzilor urgente, a căror producție necesită efectuarea orelor suplimentare în afara orelor de lucru regulate (e.B seara, noaptea sau peste weekend), se poate percepe o suprataxă de până la 50%. Dacă și în ce măsură o astfel de suprataxă de urgență este percepută în cazuri individuale este determinată de comun acor

d.7) Datele de l
ivrareDesculate de livrare specificate de RO-LINGUA sunt, în general, îndeplinite. Cu toate acestea, ele pot fi doar vreodată date de așteptat. Se consideră că o traducere a fost livrată dacă a fost trimisă în mod demonstrabil clientului (e.B. prin protocol de transmisie digitală). Traducerile pot fi, desigur, de asemenea, livrate ca o expresie sau pe un operator de transport de date (CD, dischetă). Indicațiile de timp se referă la CET (ora Europei Centra

le).8) Întârzierea livrării, ne
livrareA clientului are dreptul să se retragă din contract numai dacă RO-LINGUA a depășit o perioadă de livrare nejustificat de lungă și nu a respectat o perioadă de grație corespunzătoare notificată în scris. Aceeași situație se aplică și în cazul nelivrarei. Perioada de grație nu este necesară numai în cazul în care clientul a indicat deja în scris, la momentul plasării comenzii, că executarea serviciului contractual este lipsită de sens pentru el după expirarea perioadei de livrare convenite.9) Întrer

uperea, forța majoră, închiderea și restricționarea funcționării, traficul de rețea și serverRO-LINGUA a
luat măsuri tehnice pentru a proteja toate datele împotriva utilizării abuzive, pierderii, distrugerii, modificării și deteriorării cauzate de virușii și viermii informatici. Prin urmare, deteriorarea de tipul de mai sus nu este de așteptat. În cazul în care, contrar așteptărilor, se produce o daună de tipul descris mai sus, răspunderea nu poate fi asumată. Atunci când livrează fișiere prin e-mail, dial-up sau alte mijloace de transmisie la distanță, clientul este responsabil pentru o verificare finală a fișierelor și textelor transferate pentru posibile viruși. Cererile de despăgubiri în acest sens nu vor fi acceptate.
Este exclusă răspunderea pentru daunele cauzate de întreruperea funcționării, de .B din cauza unor cazuri de forță majoră, ar fi evenimente naturale și perturbări ale traficului, defecțiuni ale rețelei și ale serverului, alte defecțiuni ale liniilor și de transmisie și alte obstacole pentru care RO-LINGUA nu este responsabilă.
În cazurile excepționale menționate mai sus, RO-LINGUA se poate retrage din contract în totalitate sau parțial. Acest lucru se aplică și în cazul în care operațiunea trebuie întreruptă, int

egral sau parțial.10) Anularea ordinelor de traducere ș
i interpretareDacă clientul (contractantul) retrage un ordin de traducere emis fără a avea dreptul contractual să facă acest lucru, costurile suportate până la anulare trebuie rambursate și lucrările efectuate până la acea dată trebuie plătite.

În cazul anulării ordinelor de interpretare deja emise de către client cu mai puțin de 48 de ore înainte de data, clientul va plăti o compensație de anulare de 2 ore. În plus, clientului i se pot percepe costuri suplimentare suportate de RO-LINGUA pentru executarea comenzii sau pentru care RO-LINGUA a e

fectuat plata în avans.11) Cesiunea, st
abilirea, drepturile de retenție. Ro-LINGUA solicită consimțământul scris al RO-LINGUA dacă clientul dorește

să atribuie drepturile
în temeiul contractului încheiat.12) Răspunderea și plângerile , prin desemnarea defectului, se consideră că o traducere este în conformitate cu contractul. În acest caz, clientul renunță la toate pretențiile la care ar putea avea dreptul din cauza unor posibile

defecte ale tra
ducerii.13) Compensare Se presupune că clientul a transmis toate informațiile necesare pentru executarea ordinului către RO-LINGUA. RO-LINGUA nu este răspunzătoare pentru întârzierile sau defecte cauzate de plasarea neclară, incorectă sau incompletă a comenzii sau cauzate de formularea înșelătoare sau incorectă din textul original.
În cazul în care clientul nu specifică scopul propus pentru traducere sau o denaturează la plasarea comenzii, acesta nu poate solicita despăgubiri în cazul în care traducerea se dovedește a fi necorespunzătoare sau adaptată incorect. În cazul în care o traducere este destinată imprimării și RO-LINGUA nu primește nicio dovadă de corecție înainte de imprimare, RO-LINGUA nu își poate asuma nicio răspundere pentru eventualele erori și daun

e rezultate.14) Elim
inarea defectelor Dacă o traducere se abate de la cerințele convenite, clientul trebuie să stabilească un termen rezonabil pentru rectificare. RO-LINGUA va remedia defectul în termenul menționat, dacă este cazul, în caz contrar într-un termen rezonabil. După expirarea perioadei stabilite, clientul poate solicita anularea contractului (conversie) sau reducerea remunerației (reducerea) în cazul în care defectul nu a fost remediat în timp util. Aceste afirmații sunt excluse în cazul în care defectul reduce valoarea sau adecvarea traducerii doar nesemnificativ. În cazul în care contractul este anulat (conversie), toate drepturile de traducere vor fi revocate în RO-LINGUA.
Dreptul la rectificare este exclus în cazul în care defectul a fost cauzat de client, e.B. de informații incorecte sau incomplete sau texte sursă incorecte.15) Tra

nsmiterea și expedierea
Expediul sau transmiterea electronică are loc pe riscul clientului. RO-LINGUA nu își asumă nicio răspundere pentru transmiterea incorectă sau dăunătoare a textelor sau pentru pierderea acestora, precum și pentru deteriorarea sau pierderea acestora prin mijloace de tran

sport neelectroni
ce.16) Copyrightro-LINGUA presupune că toate drepturile unui text care urmează să fie tradus revin clientului și că acesta este pe deplin autorizat să trimită textul. Prin stabilirea unei relații de afaceri, clientul infrees RO-LINGUA și traducător de la toate pretențiile posibile ale unor terțe părți. Odată cu traducerea efectuată, clientul primește, de asemenea, drepturile de utilizare și exploatare, fără toate pretențiile traducătorului. Cu toate acestea, drepturile de utilizare și exploatare sunt transferate clientului numai după plata integrală.17)

Protecția datelo
r Protecția tuturor datelor și documentelor cu caracter personal și specifice companiei este luată foarte în serios de RO-LINGUA și respectă toate reglementările legale privind protecția datelor foarte strict: Datele furnizate sunt utilizate exclusiv în scopul specific necesar. În cazul în care clientul furnizează date despre dumneavoastră sau compania dumneavoastră, ne dați automat consimțământul pentru stocare și utilizare în sensul legislației privind protecția datelor. Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru a răspunde solicitărilor sau pentru a furniza traduceri sau alte informații. Datele de la clienți nu vor fi niciodată vândute, transmise unor terțe părți sau utilizate în orice alt mod. Odată cu încheierea unei relații de afaceri, clientul este de acord cu acest fapt.18) Confidențial

itateaÎn conte
xtul executării unei traduceri, RO-LINGUA va stoca datele comunicate, eventual le va reforma sau le va procesa în orice mod și le va transmite unui permanent sau freelancer. Prin urmare, fiecare angajat RO-LINGUA, ferm sau liber, este obligat să păstreze confidențialitatea absolută cu privire la datele, documentele, faptele sau alte informații pe care le primește în îndeplinirea atribuțiilor sale. Informațiile primite nu pot fi stocate pe termen lung și, cu siguranță, nu vor fi transmise, ci vor fi trimise înapoi la RO-LINGUA în întregime. Ulterior, toate informațiile sunt transmise înapoi clientului.

19) Dreptul de
informare La cerere, informăm fiecare client dacă și ce date am stocat. Vom modifica sau șterge aceste date la cerere. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări suplimentare.20

) Legea aplicabilă și locul de juris
dicțieConexia contractuală și alte relații de afaceri dintre RO-LINGUA și client sunt supuse exclusiv legislației germane, cu excepția dreptului internațional al vânzărilor. În cazul unui litigiu care rezultă din raportul contractual, acțiunea[, wenn der Vertragspartner von RO-LINGUA Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist,] trebuie introdusă în fața instanței care răspunde de sediul social al RO-LINGUA. RO-LINGUA are, de asemenea, dreptul de a da în judecată la sediul central al clientului.

21) Modificări ale termenilor și condițiilor și efi
cacitățiiValității acestor Termeni și Condiții Generale nu este afectată de nulitatea dispozițiilor individuale.

Pentru întrebări sau prețuri specifice, vă rugăm să ne contactați. Vom fi bucuroși să vă oferim o ofertă potrivită.